مستندات و سوالات متداول

آموزش های کاربردی

چطوری از بازدید ها کلیک بیشتر داشته باشیم ؟

 

 

 

 

پلاگین‌ها

سوالات متداول

یک ناشر تا چقدر می تواند از درآمد داشته باشد؟

محدودیتی در درآمد ناشرین وجود ندارد. با توجه به تعداد نمایش تبلیغات و همچین درآمد موثر هزاره درآمد ناشرین محاسبه و پرداخت خواهد شد.

آیا می توان از شبیه ساز در نمایش تبلیغات استفاده کرد؟

خیر، این اقدام صراحتا تقلب محسوب شده و موجب از بین رفتن حقوق تبلیغ دهنده می شود. در نتیجه طبق قوانین با آن برخورد خواهد شد.